Hej, och tack för visat intresse i oss på Rydbergs Dance Academy!
OBS! GLÖM INTE ATT LÄSA VILLKOREN NOGA SAMT ALL INFORMATION OM DE KURSER DU VILL ANMÄLA DIG TILL!

Vi vill även passa på att informera om att vi fortfarande tar emot anmälningar löpande även under pågående terminer.
Tack än en gång för ditt förtroende och välkommen till Rydbergs Dance Academy!

PRISER

PRISLISTA

BRA ATT VETA: Hos oss ingår medlemsavgiften i kursavgiften och därmed även olyckfallsförsäkringen, om ifall att olyckan skulle vara framme.

ANMÄLNINGAR: När din anmälan kommit oss till del får du en bekräftelse från Rydbergs Dance Academy att vi mottagit din bindande anmälan.

BETALNING FÖR KURSEN ska vara oss tillhanda innan kursstart på plusgiro: 634588-8 eller betalas KONTANT vid receptionen första kursdagen innan lektionen startar. Betalas ej avgiften i tid tillkommer en extra avgift på 100 kr per vecka som avgiften är försenad.

Det går bra att dela upp kursavgiften, kontakta oss på 0733-301716 för en betalningsplan så löser vi det.

Om du ångrar din anmälan måste detta avbokas MINST 1 VECKA innan
kursstart annars blir du likväl skyldig att betala hela kursavgiften.
All avanmälan ska göras till helene.rydberg@outlook.com!

Kursdeltagare kan endast med styrkt intyg gällande sjukdom eller flytt bli befriad betalningsskyldighet. Om styrkt intyg inte kommit oss tillhanda vid terminsstart, kommer vederbörande att debiteras den avgift som gäller uträknat per lektion till dess att intyg inkommit.

ÅTERBETALNING AV KURSAVGIFTEN kan endast ges vid uppvisande av styrkt intyg. Återbetalning kan ej åberopas när halva tiden av kursen avverkats.

VID EVENTUELLT AVHOPP FRÅN KURSEN måste besked om detta ges till RYDBERGS DANCE ACADMY´S ledning och kan ej göras till din instruktör eller via någon kamrat som deltager i kursen.

MISSADE LEKTIONER: Om du på grund av tillfällig sjukdom missat någon lektion kan du ta igen dessa under terminen för din lärare.

BYTE AV KURS: Kan endast ske i samråd med ledningen eller din lärare på vår dansskola eller per telefon 0733-301716

VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN till ändring av lärare, lokal, dag och tid (för få anmälningar) om detta skulle bli nödvändigt.

VÄLJ KURS/KURSER

(SE TILL ATT VARA VÄL MEDVETEN OM KURSSTART, LÄNGD OCH ANNAN VIKTIG INFORMATION INNAN DU ANMÄLER DIG)